Kullanım Koşulları

Bu Kullanıcı Şartları www.eyeconnection.com web sitesinin genel kullanım şartlarını ve bunlarla ilgili olarak Kullanıcı’ların uyması gereken genel kuralları ve yasal sorumlulukları içerir. Bu siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu Kullanıcı Şartları’nı kabul etmiş olduğunuzu beyan etmektesiniz. EYE CONNECTION PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş (“EYE CONNECTION”), dilediği zaman bu Kullanıcı Şartlarını’nın içeriğini değiştirme yetkisini saklı tutar.

  1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

www.eyeconnection.com sitesini kullanmak ücretsizdir. Ancak bazı durumlarda durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlerde bulunan kişi veya kişiler hakkında kanuni işlem yapma hakkını saklı tutar:

1.1. Siteye üye olabilmek için verdiği kişisel bilgilerin yanlış, düzensiz, eksik, yanıltıcı olması, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ve yasalara aykırı ifadeler içermesi,

1.2. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,

1.3. Kullanıcılara verilen ya da kullanıcıların belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması yada bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılması,

1.4. Sitenin güvenliğini tehlikeye düşüren, engelleyebilecek olan ve sitenin içerisinde muhafaza edilen kişisel bilgilere yetkisiz ulaşım sağlamaya yarayan yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması, her türlü bilginin izinsiz olarak alınması, silinmesi, değiştirilmesi

1.5. Bir üyeye ait birden fazla hesap olması.

  1. Site İçeriğinin Kullanımı

2.1. www.eyeconnection.com'da sunulan görsel ve yazılı içerik üyelerin ve ziyaretçilerin kişisel kullanımı içindir. Site içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, marka, iş metodu ve sair her türlü materyaller (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklar EYE CONNECTION’ya ait olup yasal koruma altındadır, ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya EYE CONNECTION’nun izni olmadan kullanmak yasaktır.

2.2. Bu web sitesi tasarımı, düzenlenmesi ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım EYE CONNECTION’ya ait olup izinsiz kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2.3.Bu web sitesine iletilen tüm yorum, öneri ve eleştirileri yeniden ve halka açık şekilde yayımlama hakkı EYE CONNECTION’ya aittir. EYE CONNECTION bu öneri eleştiri ve yazıları pazarlama amacıyla kullanabilir.

  1. Sorumluluklar

3.1. Kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılabilir.

3.2. Kullanıcı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek bu siteyi kullanabilir.

3.3. Kullanıcı, bu web sitesinin hizmetlerinden yararlanırken, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve www.eyeconnection.com tarafından yayımlanacak her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

3.4. www.eyeconnection.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır. Sözkonusu yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden EYE CONNECTION  sorumlu tutulamaz.

3.5. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından bu site üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir.

3.6. www.eyeconnection.com ya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı EYE CONNECTION’ya aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.7. www.eyeconnection.com, kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. EYE CONNECTION, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

3.8. EYE CONNECTION, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesaplarına bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

3.9. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

3.10. www.eyeconnection.com un kullanıcılarının kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığı önlemler ve bu konudaki genel politikalarını okumak için, lütfen “Gizlilik Politikası” bölümünü okuyunuz. Kullanıcı, bu sitenin servislerinden faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu kullanıcı şartlarının tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle EYE CONNECTION’nun uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. EYE CONNECTION, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir. 

  1. EYE CONNECTION'nun Hak ve Yükümlülükleri

4.1. EYE CONNECTION, usulüne uygun olarak www.eyeconnection.com sitesine kayıt olan kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının www.eyeconnection.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişiminin tespit edilmesi ve/veya siber saldırıya neden olduğunun belirlenmesi, resmî makamlar tarafından kullanıcıya yönelik suç duyurusu bulunması ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, www.eyeconnection.com / EYE CONNECTION ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.2. EYE CONNECTION taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, bu kullanıcı şartlarında herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. EYE CONNECTION, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.eyeconnection.com 'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve bu sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

Bu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri www.eyeconnection.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın EYE CONNECTION tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

  1. Kullanıcı Şartlarının Yürürlüğe Girmesi

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Kullanıcı Şartlarına uymayı taahhüt kabul etmiş sayılır. 

  1. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

  1. Tebligat Adresleri

7.1. Kullanıcının eyeconnection.com'a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta adresi olarak kabul edilir.

7.2. Taraflar, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik posta adresine yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 

7.3. www.eyeconnection.com Kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresine yapacağı her türlü bildirimin, elektronik postanın Kullanıcının e-posta adresine gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

Kullanıcı, bu Kullanım Şartları’ nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.